Hotline 24/7: +421 904 696 516 SK  

10 globálnych spotrebiteľských trendov pre najbližších 5 rokov

11. december 2012
Podľa výskumu Euromonitor International sú dnešní spotrebitelia interaktívni, multikulturálni, starajúci sa o svoje zdravie, vedomí si hodnôt, sociálne zodpovední a vždy „online“. V rozvinutých trhových systémoch je už okázalá spotreba „out“ a osobný vzhľad a blahobyt má prednosť pred hromadením hmotných statkov.Analytici Euromonitor International identifikovali týchto 10 trendových kľúčových faktorov globálneho spotrebiteľského trhu:
1, Hľadanie hodnoty: jedným z kľúčových dôsledkov hospodárskeho krízy je ovládanie výdavkov a opatrnosť spotrebiteľov v tom ako, kedy a kde nakupujú.  S pomalou obnovou vysokej úrovne zamestnanosti možno predpokladať, že šetrný spôsob nakupovania bude prevládať aj v priebehu nasledujúcich piatich rokov.
2, Obozretnejší prístup k úverom: od začiatku hospodárskej krízy spotrebitelia uprednostňujú spôsob života v rámci svojich možností a žiadajú o úver iba pre konkrétne väčšie nákupy.
3, Ľudský výkon: v novej ére opatrnosti a zvažovania nákupu spotrebitelia nepokladajú marketing za nominálnu hodnotu. Jednotlivci vykonávajú vlastný výskum a zaujímajú aktívnu úlohu v oblasti vývoja produktov a v propagácií.
4, Multikulturálny konzumerizmus: prílevom migrujúcich pracovníkov, zahraničných študentov a expandiou existujúcich etnických populácií sa spoločnosti stávajú čoraz viac miltikulturálnymi.  V USA deti etnických menšín predstavujú väčšinu všetkých detí narodených v roku 2012.
5, Boj proti obezite: aj napriek rastúcemu trendu zdravého životného štýlu a wellness-u, miera obezity dosiahla rekordnú úroveň a ďalej sa rozrastá, aj keď pomalšie ako predtým. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa miera obezity od roku 1980 zdvojnásobila.
6, Nové prístupy k starnutiu: so starnutím populácie a liberálnejšou spoločnosťou, sa postoje mladých a starších výrazne menia, čím rozmazávajú tradične vnímané hranice veku zodpovedajúce životnému štýlu.
7, Spotreba založená na skúsenosti: od začiatku hospodárskej krízy sa spotrebitelia zameriavajú na menej okázalú spotrebu, zisk a hmotné statky; a viac hľadajú povznesenie či dokonca život meniace skúsenosti.
8, Nárast v oblasti sociálnej zodpovednosti: napriek spotrebiteľom, ktorí sa od začiatku krízy stávajú vedomí hodnôt, sú tu aj náznaky, že mnohí z nich sa stali viac súcitnými a spoločensky zodpovednými.
9, Chemická spätná väzba: spotrebitelia sa čoraz viac obávajú účinkov potencionálne škodlivých chemikálií nájdených v bežných výrobkoch na ich zdravie, s čím súvisí nárast dopytu po prírodných surovinách vo všetkých oblastiach od balených potravín po toaletné potreby.
10, Mobilné “zakuklenie”: spotrebitelia na celom svete sú stále viac závislí na inteligentných zariadeniach ako sú mobilné telefóny a tablety, pretože sú schopní plniť rastúce množstvo úloh kdekoľvek a kedykoľvek, nakupovať, vzdelávať sa, majú v sebe navigáciu, množstvo zábavy a bankových služieb.

Dve otázky: Ktoré z týchto predpovedaných spotrebiteľských trendov sa stanú skutočnosťou na Slovensku alebo v strednej a východnej Európe? Sú už firmy ktoré na niektorých z týchto trendov stavajú?

Desať globálnych spotrebiteľských trendov identifikovala stratégia tímu Euromonitor International Briefing. Strategy Briefing ponúka jedinečný vhľad do nových trendov na celom svete. Euromonitor International čerpá z rozsiahlych informačných zdrojov, aby podal prvotriedne informácie o všetkých trhoch a spotrebiteľských segmentoch.

zdroj: podľa Analytičky magazínu Insight- Giny Westbrook, redakčnej riaditeľky spoločnosti Euromonitor International, http://blog.euromonitor.com/2012/12/10-global-consumer-trends-for-the-next-five-years-strategy-briefing.html (citované dňa 10.12.2012)
Späť na zoznam noviniek