Hotline 24/7: +421 904 696 516 SK  

Bažant pohoda

Festival Bažant Pohoda je najväčší festival na Slovensku a v strednej Európe a patrí medzi najkvalitnejšie letné festivaly v Európe vôbec. Organizátori tohto podujatia kladú najväčší dôraz na to, aby sa u nich návštevníci aj účinkujúci cítili bezpečne, aby mali maximálny komfort a aby si mohli bez starostí vychutnávať neopakovateľnú atmosféru festivalu.

Náš tím sa podieľal tri roky v rade na zabezpečovaní prepravy pre účinkujúcich umelcov. Okrem toho sme spustili spoločný projekt špeciálnej prepravy pre návštevníkov festivalu z rôznych častí Slovenska a Českej Republiky, ktorá ich priviezla priamo pred brány festivalu a po ukončení ich odvezla z areálu letiska opäť späť domov. Pred uzavretím dohody o našej spolupráci mali organizátori problémy s plánovaním dopravy a počas trvania festivalu riešenie rôznych ťažkosti zamestnávalo niekoľko členov ich tímu. Čo sa teda zmenilo?

Naša príprava na festival začínala už na jar, kedy sme spoločne vyberali destinácie pre špeciálnu dopravu a rezervovali prepravné kapacity u našich partnerov z vybraných regiónov. Následne išli do predaja lístky na špeciálnu dopravu. Mesiac pred začiatkom festivalu sa začínala evidencia príletov a odletov účinkujúcich umelcov do našej softwarovej aplikácie. Dva týždne pred začiatkom festivalu bola hotová dramaturgia, podľa ktorej sme vedeli naplánovať časť lokálnej prepravy – prepravy na vystúpenia umelcov. Po zaevidovaní týchto transferov sa začalo rozdeľovanie kapacít s prihliadnutím na vyťaženie vozidiel. Následne boli všetky informácie potrebné k zabezpečeniu transferov distribuované medzi zmluvných dopravcov. V deň začiatku festivalu sa časť nášho tímu presúvala priamo na festival, kde sme vytvorili „vysunuté pracovisko“ s dvoma hot-line linkami pre guidov a organizátorov festivalu, cez ktoré sme riešili ad hoc požiadavky na prepravu. Prebrali sme komunikáciu s guidami umelcov a tak uvoľnili ruky organizátorom, ktorí sa mohli plne sústrediť na chod festivalu.

Počas 4 dní trvania celého podujatia v roku 2011 sme uskutočnili celkovo 378 transferov. Bolo to zhruba o 100 transferov viac ako v roku 2010. Vďaka efektívnemu naplánovania prepráv sa nám podarilo dodržať celkovú cenu za prepravu z roku 2010.

Ako hodnotí spoluprácu a organizáciu jedna z organizátoriek festivalu Pohoda tento rok?

"

Chcela by som vám aj touto cestou z celého srdca vysloviť veľké ĎAKUJEM … za spoluprácu, perfektnú organizáciu, presne načasovanie a spokojnosť “cestujúcich”. K srdečným pozdravom sa pripája celý kolektív agentúry Pohoda!

Katarína Tomašeková, Agentúra Pohoda, v r. 2011