Hotline 24/7: +421 904 696 516 SK  

Nadnárodná spoločnosť, ktorá sa zaoberá výrobou, predajom, dovozom, vývozom a rozvodom elektrickej energie

Od marca roku 2009 sme sa zúčastňovali výberového konania na zabezpečenie dopravy pre jednotlivé prevádzky tejto spoločnosti. Jednalo sa celkom o päť prevádzok rozmiestnených v rôznych častiach Slovenska. Výberové konanie nakoniec trvalo päť mesiacov a počet výberových kôl sa zastavil na počte sedem. Po splnení všetkých zadaných podmienok a vyhodnotenia finálnych cenových ponúk bola naša spoločnosť s predloženou ponukou služieb vybraná ako víťazná.

Tím, ktorý pripravoval ponuku a dával dokopy potrebné podklady pre výberové konanie začal pracovať na návrhu procesu objednávania a zabezpečovania prepravy od komunikácie medzi nami a klientom cez distribúciu objednávok potenciálnym dodávateľom po samotné interné smernice k zabezpečeniu dopravy a inštrukcie pre vodičov, ktorí budú prepravu vykonávať. Vybrali sme potenciálnych dodávateľov z každého regiónu, kde sa nachádzala jedna zo zúčastnených prevádzok klienta. Navštívili sme ich a na mieste vykonali obhliadku vozového parku, ktorým mala byť služba zabezpečená. Dodávatelia, ktorí splnili všetky podmienky boli zaradení do našej databázy a obdržali inštrukcie k zabezpečeniu požiadaviek klienta.

V skratke teraz celý proces prebieha nasledovne: klient pošle štandardizovaný formulár s objednávkou na dopravu, ten spracujú naši operátori do objednávkového systému, vytvoria z neho objednávku, ktorá je potvrdená klientovi – následne klient obdrží potvrdenie o zabezpečení dopravy. Počas spracovávania objednávky sa spustí proces výberu najvhodnejšieho dodávateľa. Dôraz sa kladie na požadovanú kvalitu vozidla (štandardné vozidlo, VIP trieda, mikrobus) a efektivitu zabezpečenia prepravy (dodávateľ vie zabezpečiť dopravu za najvýhodnejšiu cenu v požadovanej kvalite). Vybraný dodávateľ od nás následne obdrží všetky detaily objednávky a potvrdí jej zabezpečenie. Po uskutočnení prepravy zaevidujeme vyúčtovanie do nášho systému. Na konci každého mesiaca je posielaný vygenerovaný rozpis transferov klientovi na schválenie, rozdelený podľa prevádzok a nákladových stredísk. Po schválení nasleduje fakturácia za uskutočnené prepravy.

Aby sme udržali kontrolu nad kvalitou poskytovaných služieb, každej z prepravovaných osôb je po ukončení prepravy preposielaný e-mailom krátky dotazník, kde môže ohodnotiť kvalitu poskytnutej služby ako aj spokojnosť s celkovým priebehom transferu. Tu je hodnotenie jedného z klientov:

"

[Čo by ste odporučili?] „Takým profesionálnym prístupom pokračovať v preprave osôb. Bol som nadmierne spokojný s Vašimi službami.“

zdroj: interný prieskum spokojnosti