Hotline 24/7: +421 904 696 516 SK  

Poštová banka

Koncom roku 2007 sme boli jednou zo spoločností, ktoré oslovila agentúra zabezpečujúca školenie zamestnancov Poštovej Banky. Požiadavka agentúry bola nasledovná: zabezpečenie dopravy pre zhruba 5000 osôb na školenia v 6 mestách v rôznych regiónoch Slovenska. Školenia budú prebiehať v športových halách, nebudú trvať viac ako 3 hodiny, 6 školení počas dvoch týždňov, každé v inom meste. Klientovi sme ponúkli okrem zabezpečenia prepravy vo všetkých šiestich regiónoch aj kompletný servis od načasovania, trasovania, určenia vhodných kapacít až po koordináciu prepravy počas trvania celého projektu. Zvolili sme jednotný a transparentný systém naceňovania, takže klient vedel už pred spustením každého zo školení, aké budú náklady na tento transfer a poskytli sme mu tiež jedno kontaktné miesto pre celé Slovensko.

Cez klienta sme postupne dostávali informácie z jednotlivých regionálnych centier Poštovej banky, koľko zamestnancov sa školenia zúčastní a odkiaľ ich bude potrebné vyzdvihnúť. Tieto údaje boli spracovávané do časových harmonogramov a po odsúhlasení príslušného centra zaevidované do softwaru a zadávané partnerom zabezpečujúcim dopravné služby. Počas prepravy sme boli neustále v kontakte s vodičmi, aby sme mohli klienta informovať, ktoré skupiny zamestnancov už sú pred športovou halou, ktoré sa prípadne zdržali po ceste a je na nich potrebné počkať. Po úspešne zvládnutom poslednom zo šiestich zvozov a rozvozov zamestnancov obdŕžal klient vyúčtovanie so záznamom o každej z uskutočnených prepráv v dohodnutej cene.

Celý tento projekt zamestnal niekoľko členov nášho tímu na celý mesiac január. Vynaložená snaha sa však vyplatila. Partner klienta Slovenská Pošta sa po tejto referencii s poskytnutými službami obrátil priamo na nás počas letných mesiacov s veľmi podobnou požiadavkou – školenie pre 6500 zamestnancov. Neodmietli sme …