Hotline 24/7: +421 904 696 516 SK  

Slovenská pošta

Na základe úspešnej referencie pri obdobnom projekte pre Poštovú Banku zo začiatku roka 2008 nás klient oslovil s požiadavkou na zabezpečenie prepravy na školenie pre 6500 zamestnancov. Scenár požiadavky bol: zabezpečenie dopravy osôb na školenia v 6 mestách v rôznych regiónoch Slovenska. Školenia budú prebiehať v športových halách, nebudú trvať viac ako 3 hodiny, 6 školení počas dvoch týždňov, každé v inom meste. Doplňujúca požiadavka zo strany klienta bola pokiaľ je to možné priblížiť sa cene z januára a prepraviť o 1500 osôb viac ako v januári.

Z pohľadu organizácie celej prepravy tu bol ešte jeden rozdiel oproti preprave z januára – termín školenia bol v septembri, kedy ešte doznievajú sezónne prepravy do rôznych dovolenkových destinácii, čoho dôsledkom bol menší výber voľných prepravných kapacít oproti januáru.

Z predchádzajúcich skúseností sme po dohode s klientom úplne prebrali komunikáciu ohľadom dopravy s regionálnymi strediskami Slovenskej pošty, a tak urýchlili tok informácii o navrhovaných harmonogramoch zvozov a ich schvaľovanie, prípadne zapracovanie zmien alebo návrhov zo strany klienta. Zrýchlil sa aj schvaľovací proces, čím sme získali čas na jednanie o dostupných kapacitách regionálnych dopravcov.

Vlastný zvoz aj rozvoz bol opäť zabezpečený bez komplikácií. Celkové navýšenie počtu prepravených a vyškolených osôb o 30% sa na celkových nákladoch na dopravu prejavilo iba v 13% navýšení celkovej ceny.